Covid

20.09.2020 17:23

S nemocným dítětem preferujeme online komunikaci (viz naše online objednání) či telefonickou.

Jinak ošetření nemocných v uvedených hodinách níže za těchto opatření:

- v čekárně dodržujte doporučené rozestupy

- doprovod maximálně 1-2 osoby

- noste roušky

- při vstupu používejte desinfekci