alergologie

01.05.2020 00:00

Vzhledem k epidemiol. situaci v případě akutního onemocnění nechoďte do ordinace, volejte, jinak funguje bez omezení.

5.6. neordinujeme.