ORDINACE PRO DÉTI A DOROST KOCANDA S.R.O. 

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Ordinace alergologie a klinické imunologie

 

Personál:

 
 
 
 
 
 

 

MUDr. Jolana Chvojková

 

Vzdělání:

 
 • 1990: Promoce na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • 1993: Atestace z pediatrie I. stupně
 • 2000: Atestace z pediatrie II. stupně
 • 2008: Atestace z alergologie a klinické imunologie

Praxe

 •  11111 1990-111111199211990-2013: Dětské oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
 • 2003-2015: Alergologická ambulance Městské nemocnice v Litoměřicích
 • 2013-dosud: Praktický lékař pro děti a dorost - Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o.
 • 2015-dosud: Alergolog a klinický imunolog - Ordinace pro děti a dorost Kocanda s.r.o.
 

 

Lenka Schlenzová

 

Praxe

 
 • 1980-1987: Městská nemocnice v Litoměřicích - dětské oddělení

 • 1987-dosud: Dětské středisko

 1.  

 

Bc. Markéta Altová, Dis.

Praxe

 • 2013-2020: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L. s.r.o. - chirurg. oddělení

 • 2020-dosud: Alergol. ambulance

 
 

 MUDr. Martin Chvojka

 

Vzdělání:

 • 2013: Promoce na lékařská fakultě UK v Plzni
 • 2021: Atestace z pediatrie
 • 2023: Atestace z alergologie a klinické imunologie